Ιατρεία Ψυχοθεραπείας - Συμβουλευτικής και Ομαδικής Ανάλυσης

 
 

Online Συμβουλευτική

 
Το Ιατρείο Ψυχοθεραπείας Συμβουλευτικής και Ομαδικής Ανάλυσης, ο χώρος που προσεγγίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά τόσο στην ψυχική της έκφραση όσο και στην οργανική της διάσταση παρέχει μια καινούργια υπηρεσία που αναφέρεται στην πραγματοποίηση συνεδριών μέσω διαδικτύου.

Η υπηρεσία της On line Συμβουλευτικής απευθύνεται σε όλους όσους αντιμετωπίζουν κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα και θέλουν να αναζητήσουν λύση, όμως δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε κάποιον ειδικό, είτε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, είτε λόγω ιατρικών προβλημάτων είτε λόγω απόστασης.

Η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία μέσω διαδικτύου είναι αναγνωρισμένες μορφές παρέμβασης και έχει βρεθεί από έρευνες και μελέτες ότι έχουν παραπλήσιο αποτέλεσμα με τις προσωπικές συνεδρίες στο γραφείο ενός ψυχοθεραπευτή.

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από τον Ψυχίατρο - Ψυχοθεραπευτή Δημήτρη Οικονόμου ή κάποιον από τους επιστημονικούς του συνεργάτες κατόπιν προσυνεννόησης.

Τρόπος διενέργειας τηλεσυνεδριών (pdf)

Βασικές αρχές θεραπευτικής σχέσης & πολιτική απορρήτου (pdf)

Όροι χρήσης (pdf)